Podia Heemstede
023 – 548 38 28
ma t/m vr 9-13 u
Podia Heemstede

Organisatie

Visie
Cultuur is een wezenlijk onderdeel van het leven. Cultuur zet aan tot denken, vermaakt, ontspant en ontwikkelt. De stichting Podia Heemstede (Podia Heemstede) biedt podiumcultuur aan om zo een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Heemstede en omgeving.

Missie
Podia Heemstede wil binnen de gemeente Heemstede en haar directe omgeving podiumcultuur bereikbaar maken door een hoogwaardig, laagdrempelig en betaalbaar aanbod voor een zo breed mogelijke doelgroep: jong/oud, hoog- en laagopgeleid, arm en rijk en van alle gezindten. 

Daartoe wordt op twee podia geprogrammeerd: De Oude Kerk en Theater De Luifel. De prijzen van de voorstellingen worden op een acceptabel niveau vastgesteld, onder meer rekening houdend met het aanbod in de omliggende gemeenten. We vinden het belangrijk dat een aanmerkelijke groep personen de podia ondersteunt door een concrete bijdrage (vriendengroep). Podia Heemstede is in de exploitatie afhankelijk van subsidie, maar tracht de afhankelijkheid te beperken tot de werkelijk noodzakelijke subsidie met behoud van een aantrekkelijk programma-aanbod. Dat doen we door een aanmerkelijke inzet van vrijwilligers en het optimaal benutten van mogelijkheden voor derdengeld.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Wolter Kymmell
Penningmeester: Patrick Mol
Secretaris: Els Teske
PR/Marketing: Michel Radix
Bestuurslid: Dorien van Beek

Programmeur:
Adriaan Bruin   

Vrijwilligers actief en onmisbaar
Je vindt ze in de zaal als medewerker concerten en voorstellingen, je vindt ze achter de kassa, soms ook ‘achter de knoppen’, maar ze zijn ook op veel andere vlakken actief én onmisbaar, zoals o.a. de podia-coördinatoren, een administratief medewerker, allen die bij de voorbereidingen en de voorstellingen helpen en het bestuur.  Al deze vrijwilligers zorgen samen voor het succes van Podia Heemstede. Zij zijn het visitekaartje van Podia Heemstede en leveren door hun inzet en enthousiasme het fundament voor een breed cultuuraanbod op basis van een gezonde exploitatie.

Jaarverslag 2022
Ons jaarverslag kunt u hier inzien:

Jaarverslag 2022.pdf

Algemeen Nut Beogende Instelling
Podia Heemstede heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status levert fiscale voordelen op bij schenking aan het theater. Hierdoor kunt u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Uw gift komt volledig ten goede aan cultuur.

• ANBI-status is in 2012 bij beschikking van 19 december 2012 door de Belastingdienst toegekend onder nummer 84729.
• btw-nummer 81431844
• De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 10 juni 2013.
• Ingeschreven bij KvK, nummer 34222630.

Bankrekeningnummer
Stichting Podia Heemstede: NL07 INGB 0004 2358 84

Contactgegevens:
Stichting Podia Heemstede
Info@podiaheemstede.nl