Podia Heemstede
023 – 548 38 28
ma t/m vr 9-13 u
Podia Heemstede

Organisatie

Visie
Cultuur is een wezenlijk onderdeel van het leven. Cultuur zet aan tot denken, vermaakt, ontspant en ontwikkelt. De stichting Podia Heemstede (Podia Heemstede) wil podiumcultuur aanbieden om zo een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Heemstede en omgeving.

Missie
Podia Heemstede wil binnen de gemeente Heemstede en haar directe omgeving podiumcultuur bereikbaar maken door een hoogwaardig, laagdrempelig en betaalbaar aanbod op diverse podia, voor een zo breed mogelijke doelgroep: jong/oud, hoog- en laagopgeleid, arm en rijk en van alle gezindten. 

Daartoe wordt op twee podia geprogrammeerd: De Oude Kerk en Theater De Luifel. We streven bij uitbreiding van genre in de programmering andere geschikte podia binnen de gemeentegrens van Heemstede te vinden. De prijzen van de voorstellingen zullen op een acceptabel niveau worden vastgesteld, onder meer rekening houdend met het aanbod in de omliggende gemeenten. We vinden het belangrijk dat een aanmerkelijke groep personen de podia ondersteunt door een concrete bijdrage (vriendengroep). Podia Heemstede is in de exploitatie afhankelijk van subsidie, maar streeft na de afhankelijkheid te beperken tot de werkelijk noodzakelijke subsidie om te kunnen programmeren. Dat doen we door een aanmerkelijke inzet van vrijwilligers en het optimaal benutten van mogelijkheden voor derdengeld.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Wolter Kymmell

Penningmeester: Patrick Mol

Bestuurslid: Dorien van Beek
Bestuurslid: Ingrid Dessing
Bestuurslid: Els Teske

Programmeurs:
Adriaan Bruin en Cathelijne Noorland

Vrijwilligers actief en onmisbaar
Je vindt ze in de zaal als medewerker concerten en voorstellingen, je vindt ze achter de kassa, soms ook ‘achter de knoppen’. Maar ze zijn ook op veel andere vlakken actief én onmisbaar. Zo bestaat het bestuur van de Stichting Podia Heemstede louter uit onbezoldigden. Daarnaast zijn er drie podia-coördinatoren en een administratief medewerker actief.

De vrijwilligers zijn het visitekaartje van de organisatie en leveren door hun inzet het fundament voor de exploitatiemogelijkheden.

Beloningsbeleid:
Voor Stichting Podia Heemstede werken twee betaalde programmeurs. Daarnaast werkt de stichting met vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Sommige bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslag 2019

Ons jaarverslag plus bijlagen kunt u hier inzien:

Stichting Podia Heemstede Jaarverslag 2019

Algemeen Nut Beogende Instelling
Podia Heemstede is een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten ANBI. Deze status levert fiscale voordelen op bij schenking aan het theater.
Podia Heemstede heeft een culturele ANBI-status. Hierdoor kunt u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Bijzonder pluspunt is dat een theater met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeft te betalen. Dit betekent dat uw volledige gift ten goede komt aan cultuur.

• ANBI status is in 2012 bij beschikking van 19 december 2012 door de Belastingdienst toegekend onder nummer 84729.
• BTW nummer 81431844
• De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 10 juni 2013.
• Ingeschreven bij KvK, nummer 34222630.

Contactgegevens:
Stichting Podia Heemstede
Info@podiaheemstede.nl